Thema

Inzetten van BI-dashboards

De dashboards van Meditain Insights zijn inzetbaar binnen verschillende lagen in de organisatie. Zo geven de dashboards op de werkvloer bij de Technische dienst inzicht in actuele storingen en lopend onderhoud. Het platform helpt de teamleiding van de medische techniek om voldoende budget te reserveren voor de vervangingen van apparatuur en het management met het behalen van organisatorische KPI’s.

De uitdaging van data-gestuurde besluitvorming en dashboards zit in eigenaarschap en het gebruik van het dashboard in de dagelijkse praktijk.

Wij adviseren dan ook om de dashboards structureel te gebruiken en de bronsystemen zorgvuldig te vullen met de data.

De dashboards van Meditain Insights zijn ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen en zorgen voor concrete communicatie en een duidelijk beeld van de stand van zaken van jouw afdeling en organisatie. De dashboards stellen alle medewerkers in staat om gerichte acties te ondernemen en waarde toe te voegen.

Wil je meer weten?

Neem dan snel contact op met Dirk Theunissen of bel direct naar: +31(0)30 20 90 970

Neem contact op met Dirk Theunissen